Ne jemi duke furnizuar me vështirësi për t'u gjetur, kohë të gjata për udhëheqjen, fundin e jetës (E